..........غزل زمستان

.....(به توکل نام اعظمت ....بسم الله الرحمن الرحیم...اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه..) ... پشت دریاها شهری است که درآن وسعت خورشید به اندازه ی چشمان سحرخیزان است شاعران وارث آب وخردو روشنی اند پشت دریاها شهری است قایقی باید ساخت.

مرداد 94
1 پست
آبان 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست